Bezpečnosť a CBRNe

Naša spoločnosť spolupracuje od roku 2004 v rámci medzinárodných bezpečnostných programov znižovania bezpečnostných hrozieb a boja proti terorizmu aj s bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky. CBRNe predstavuje teroristiké hrozby v oblastiach (C)hemickej, (B)iologickej, (R)ádiologickej, (N)ukleárnej a (E)xplosives - výbušnín.

Na slovenskom trhu sme lídrom v oblasti simulácie a prípravy nácviku rádiologických hrozieb za dodržania maximálnej bezpečnosti v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Simulácie prebiehajú s kontrolovaným použitím jadrových a rádioaktívnych materiálov, spĺňajúcich konkrétne požiadavky danej simulácie.

Bezpečnosť týchto nácvikov je zaručená neustálou prítomnosťou našich radiačných expertov (odborných zástupcov) spolu so špičkovým detekčným a tieniacim vybavením.

Naša spoločnosť ponúka svoje know-how aj svoje materiálové a personálne vybavenie aj v prípade mimoriadnych situácií, radiačných udalostí a nehôd aj v komerčnej sfére, napríklad v prípade straty kontroly nad žiaričom, identifikácii a likvidácii neznámych žiaričov, starých záťaží, návrhom a zhotovením tieniacich krytov pre uskladnenie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, odporúčaniami a metodikami pre bezpečnú manipuláciu, prepravu a skladovanie.

Našim klientom ponúkame aj skladové priestory s nadštandardným zabezpečením v súlade s aktuálnymi technologickými trendami, fyzickým a elektonickým zabezpečením skladovaných materiálov.

Najčastejšie spolupracujeme s týmito zahraničnými partnermi