Preprava

Vykonávame vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu rádioaktívnych materiálov podľa pravidiel medzinárodnej dohody ADR tr. 7 a IATA. Pre prepravu rádioaktívnych materiálov cez územie Slovenskej republiky sú potrebné aj povolenia od slovenských štátnych orgánov, dohoda ADR 7 je nevyhnutným ale nie jediným potrebným dokladom k takejto preprave. Naša spoločnosť vykonáva prepravu na území SR v zmysle povolenia MDVRR SR – Útvaru vedúceho hygienika rezortu č.4544/2012 a povolenia ÚVZ SR č. OOZPŽ/7269/2010.

Potrebujete viezť transport svojím vozidlom a nemáte povolenia v zmysle platnej slovenskej legislatívy? Nie je to problém. Poskytujeme aj služby a odborné konzultácie pri vybavovaní jednorázových povolení, služby nášho odborného zástupcu a tak isto poskytujeme sprievod takýchto transportov s vyškolenou posádkou.

Sme zároveň členmi Európskej asociácie prepravcov izotopov

Naša spoločnosť prevádzkuje aj informačný systém TRAM, pre nahlasovanie prepráv rádioaktívnych materiálov kontrolným orgánom v zmysle platných zákonov o preprave. Kliknutím na logo IS Tram budete presmerovaný na jeho úvodnú stránku, kde je možné požiadať o prístup k demo verzii aplikácie.

Náš vozový park :